โครงการเมืองจำลอง

เมืองจำลอง ได้จัดเตรียม รถ มินิบัสไว้รับรองแขกในแต่ละๆ จุดบริเวณเคาท์เตอร์ทัวร์ และตามโรงแรม ภายในเมืองพัทยา มาเที่ยวชม ณ เมืองจำลอง

ถ้าต้องการจองหรือสำรองที่นั่ง และ มีข้อมูลจะสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อมาที่ เบอร์ 0-3872-7333 , 0-3872-7666 Fax : 0-3842-1555
e-mail : info@minisiam.com
e-mail :marketing@minisiam.com
เงื่อนไขการ จอง ควรบุคผ่านโทรสาร และ เบอร์โทรศัพท์ กรุณาติดต่อเราให้ทราบล่วงหน้า 3 ชั่วโมง
เปิดทุกวัน เวลาทำการ 07.00 น. – 22.00 น.

ตารางเวลารถรับส่งแขก
      รอบแรก    ถึงจุดรับแขก : 9.00 น. เวลาส่งกลับ 11.00 น.
      รอบที่สอง ถึงจุดรับแขก : 10.00 น. เวลาส่งกลับ 12.00 น.
      รอบที่สาม ถึงจุดรับแขก : 12.30 น. เวลาส่งกลับ 14.30 น.
      รอบที่สี่     ถึงจุดรับแขก : 15.30 น. เวลาส่งกลับ 17.30 น.

หมายเหตุ : ตารางเวลาที่แจ้งให้ทราบนั้น ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่ระยทางและจุดที่จะไปรับตามแต่กรณี ถ้ามีการยกเลิกการจอง ต้องโทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนรถออกรับแขก